قانون جذب

سعید پورندی

قانون جذب در روابط

  • دوره اعتماد بنفس، عزت نفس، فن بیان و سخنوری
  • دوره باورهای سمی در روابط موفق، ازدواج فوق العاده موفق، شناخت باورهای سمی در روابط موفق، دهکده جهانی موفقیت ایرانیان
  • هفت راز خلق شاهکار زندگی، موفقیت با قانون جذب، قانون ارتعاش، رازهای ثروت، موفقیت در روابط، تغییر در زندگی
مجموع پادکست های آموزشی و انگیزشی  موفقیت
مجموع پادکست های آموزشی و انگیزشی موفقیت
0
مجموع ویدیو ها، سمینارها و کتاب های صوتی
مجموع ویدیو ها، سمینارها و کتاب های صوتی
0
اعضای دوره هفت راز خلق شاهکار زندگی با قانون جذب
اعضای دوره هفت راز خلق شاهکار زندگی با قانون جذب
0
اعضای دوره اعتماد بنفس و فن بیان
اعضای دوره اعتماد بنفس و فن بیان
0

کلیپ های موفقیت

مقالات موفقیت

جدیدترین مطالب محتوای ویژه