مشاهده نتیجه دوست عزیز ؛ زهرا


🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸 به نام یکتا جاودانه عالم آفرینش به نام خداوندی که همین نزدیکست سلام به خداوند رحمان ورحیم. الهی شکر برای همین لحظه ودرک این لحظه ازنعمتهایی که دارم. الهی شکر برای توانایی کنترل ذهنم امروز و هر لحظه 🌹🙏❤️ سلااام سلااام و باز هم هزاران بر استاد خوبی ها استاد مهربانی ها استاد یینظیرم خدا قوت دستتون پرتوان عمرتان جاودان و لحظه لحظه زندگیتون پر از نگاه خداوند عاشق و مهربان 🌹🙏🌹 بازم من اومدم و دست پر اومدم که بگم من خوشبخترینم خوشحالترینم خدایا متشکرم 😊 دست آورد من این بار هم از چله ی شکر گزاری است هم از دوره هفت راز که میخوام فریاد بزنم و بگم خدایا شکرت شکرت شکرت یابت استاد عزیز و آموزشهای عالی است 👏👏💪💪 داستان این دفعه من از انجا شروع شد که واسه مشکلی جسمی که دلشتم به ده ها نفر مراجعه کردم و نفر آخر کاملا مرا به خانه نشینی و یه بستر دعوت کرد و از انجایی که من خیلی فعالم و هدفها و ارزوهای زیادی دارم اولش گریه ام گرفت و یعد از ان مکان زدم بیرون و خلوت کردم و به خدای دوست داشتنیم گفتم خداجونم این لنده تو چی میگه تو چی واسم میخوای ؟؟ من اونی چیزی را قیول میکنم که تو واسم میخواهی 🌹🙏❤️ پسندم انچه را جانان پسندن خدا جونم اصن مهم نیس ایشون چی میگه مهم این است که تو چی میخوای واسه من و من باور دارم که تو بهترین را واسه من میخواهی خدای دوست داشتنیم ایمان دارم که کمکم میکنی 🌹🙏 خلاصه اومدم منزل و با استاد مهربانم صحبت کردم و ایشون با اون بیانات قوی و موثرشون باز من را امیدوارتر از هر زمان دیگر کردن 💪💪 استاد عزیز ممنونم بابت این که اول دوره فرمودین تا اخر کنارتون هستم و هر لحظه کمکم می کنید سپاس گزارم طولی نکشید که خدا جونم یکی از بندگان نازنینش را سر راهم قرار داد و اون عزیز عاشقانه داره بهم کمک میکنه بهم نگفت ولج میشوی نگفت خیلی دیره گفت من بهت کمک میکنم اما کاری اصلی را خدا انجام میده قربونت برم خدا جونم که گر به حکمت ببندی دری به رحمت کشایی در دیگری 😊🌹 اینقدد این دوست با حس های من لشناس هم فرکانس است و درکم میکنم که ارتباطم با ایشون واقعا یک معجزه است خدایا شکرت خدایا شکرت ❤️🌹🙏 خدایا بابت وجود این بنده نازنینت سپاس گزارم بابت دستان درمان گرش شکرت شکرت شکرت 🌹🙏🌹 الان که دارم مینویسم من و خدا جونم با هم داریم واستون شرح میدهیم که چقدر حالم خوب است عزیزانم من هر روز و هر لحظه ام را دارم با برنامه های استادم زندگی میکنم و الان همه چیز زندگیم عالی و منظم است خدایا شکرت شکرت شکرت هر لحظه اش معجزه است خدایا شکرت نن میخواستم دیگه نتایجم را انتقال ندهم و منتظر معجزات خیلی بزرگ بودم و الان متوجه شدم که چقدر اشتباه است من باید معجزه ها ی خیلی کوچک را هم انتقال بدهم و ارتعاشش را به دوستانم تا به معجزات بزرگ برسم 💪💪 خیلی صحبت دارم واستون ولی خسته میشوید بازم میام و از نتایج عالیم واستون میگم در پایان میخوام از تیم پر قدرت و زحمت کش و مهربان دهکده جهانی موفقیت ایرانیان تشکر کنم و بگم خدا قوت همه شما را خیییلییی دوست دارم😘🌹❤️ 🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌺❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌾🌸🌾🌺🌾