مشاهده نتیجه دوست عزیز ؛ ناهید


سلام استاد من ازتون متشکرم چون با وجود شما خدا رو پیدا کردم و شناختم کخ با وجود او و کمک های شما همه چی امکان پدیر .من دوره دوم تونستم عینک آستیگمات بزارم کنار و الان حدود یکسال عینک نمیزنم خداروشکر و در دوره سوم تونستم دزد ماشین و ماشین پیدا کنیم بدون کمک پلیس و دوره پنجم با فایلهای خوب شما توانستم به کار حودم که عاشقش هستم مربیگری برگردم ممنون ازتون استاد و اومیدوارم سال جدید شروع کلاسهای با شلوغی و درامد بالا باشد و در ضمن به یک خواسته ای که سالها بود دنبالش بودم و نتوانسته بودم بهش برسم و محال میدونستمش رسیدم ازتون سپاسگذارم استااااد