مشاهده نتیجه دوست عزیز ؛ زینب سادات


امروز برگه حکم جدید کارم رو گرفتم فکر نمیکردم اینقدر افزایش حقوق داشته باشم بااینکه همیشه تمرکزم رو بر کارافرینی خودم گذاشتم ولی خدا همیشه در کار رسمی دولتیم هم خیلی جاها تا به الان سوپرایزم کرده برای خدا نشد وجود نداره ؛ خدا لامکان است و بی زمان ؛ دولتی و غیر دولتی براش هیچ فرقی نداره همه جا نفوذ داره ؛ من عاشق این خدا هستم ❤ از شما خییییییلی سپاسگزارم که من رو به معشوقم خدای نازنینم رسوندید💚💚💚🙇‍♀️