مشاهده نتیجه دوست عزیز ؛ Elham


سلام من در ابتدا در دوره دوم شما شرکت کردم با توجه به راهنمایی های شما و شرایطم .و همه تمرینات رو انجام دادم .شروع کردم ب تصحیح باورهام. همه رو ریشه یابی کردم واقعا ب نکات نهفته درون صحبتهاتون پی بردم با دقت طبق روال سه مرتبه گوش دادم و در بین صحبت‌ها فایل رو متوقف میکردم نکته برداری میکردم و ب خودم تو اون زمینه فکر میکردم.در کنار این دوره فایل های شبانه قرار عاشقی رو هر شب گوش میدادم این فایلها خیلی تاثیر داشت تا من رابطه خودم رو با خدا خوب کنم و باورها غلطم رو بذارم کنار و با خودم صلح کنم.کمکم با آرامش درونم دنیای بیرونمم انگار خود ب خود داره تغییر می‌کنه و واقعا ی چیز عجیبه.روز ب روز انگیزه بیشتری پیدا میکنم تا ب سمت خوبی ها برم زیبا ببینم .اولین قدم ب نظرم درست کردن ساختار درونه تا بعد آماده پذیرش آموزشهای بیشتر برای تغییر زندگیمون بشیم با تشنگی بیشتر و من این آمادگی رو در خودم بیشتر از قبل پیدا کردم.راحت تر فکر میکنم مسایل رو حلاجی میکنم افکار ذهنم رو مرتب میکنم مثل فایلای کامپیوتر.با شرایط حالم کنار میام و مغزم خودش خودکار راه حلها رو پیدا می‌کنه.من فقط با برداشتن موانع مسیر ذهنم رو باز گذاشتم تا خودش بره دنبال راه حل.متشکرم ک با تمرینهایی ک میدین بهمون یاد میدین چطور این کارها رو انجام بدیم