مشاهده نتیجه دوست عزیز ؛ فاطمه


سلام وقتتون بخیر وشادی. عباداتتون قبول حق. از مقاله ها ومطالب ارزشمند وقرارهای عاشقی که استاد بزرگوار وهمه شما عزیزان زحمت می کشید و در سایت می گذارید تشکر می کنم .لطفا اگر برایتان مقدور هست ساعت قرارهای عاشقی را عوض کنید ساعت نه شب در اکثر شهرها وقت اذان وافطارهست ونمی رسیم راس ساعت گوش کنیم و دوست داریم با همه اعضا کمپین قرار عاشقی گوش بدهیم . ممنونم زنده باشید.