مشاهده نتیجه دوست عزیز ؛ میعاد


سلام😍 قبل از اموزشها خیلی مسائل زندگیم رو به هم گره میزدم و زندگی رو به خودم و اطرافیان خودم سخت میگرفتم و هیچی از زندگی خوب بلد نبودم و هرانچه را که به من اموخته بودن صرفا سفسطه غلط انداز توسط سوفیستا بود ولی بعداز گذراندن اموزشهاتون خییییلی تغییر کردم خیییلی مثبت اندیش شدم زندگی رو اسون میگیرم ؛ هرمساله ای رو درجای خودش حل میکنم و اصلا به هم گره نمیزنم❤❤❤❤