مشاهده نتیجه دوست عزیز ؛ مرضیه عربلو


سلام،من چند روز است که با آموزش های شما آشنا شدم،بخاطر شکستی که در زندگی داشتم،هر روز منتظر مجازات و انتقام از کسانی بودم که من را آزردند،عصبی بودم،پرخاشگر و ....اما حالا چند روز است که با وجود کار زیاد،کار منزل،و...خیلی آرام شدم،شادی حقیقی در دل حس می کنم،همه اون آدما رو رها کردم،لبخند زدم و با قدرت به سوی جلو حرکت می کنم.ممنونم از نوشته های موثر شما