مشاهده نتیجه دوست عزیز ؛ الهام منصوري


سلام اقاي پوررندي عزيز من اموزشهاي ماه سوم هستم فعلا تنها پيامدي كه براي من داشته رابطه ام با خداي عزوجل عميقتر شده ودرواقع خودم رو درآغوش امن خدا ميبينم اميدوارم ماههاي ديگه بتونم به خواسته هاي بزرگم برسم ممنون