مشاهده نتیجه دوست عزیز ؛ مصطفی


اینکه ما خدارا درک کنیم چقدر زیباست !!!!میدونم الان میگی عجب احمقیه !!!ولی اینکه به خدا نزدیک باشی خیلی زیباست